Nieuws GLFB

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving

Geplaatst op 7 februari 2017
Bron: PWC

Familiebedrijven blijken van groot belang voor Nederland

 

Dat familiebedrijven de kern vormen van de Nederlandse economie, is bekend. Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. Zij zorgen voor meer dan de helft van de werkgelegenheid en voor meer dan de helft van het bnp. Maar dat deze bedrijven ook op andere terreinen een cruciale rol spelen is tot nog toe onderbelicht gebleven.
PwC onderzocht het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse samenleving. Daarbij zijn de Europa 2020-doelstellingen als uitgangspunt genomen. Deze doelstellingen beogen een slimme, duurzame en inclusieve groei van de Europese economie in 2020. Dit is uitgewerkt in vijf thema’s. Net als iedere lidstaat, heeft Nederland haar eigen nationale doelstellingen bepaald voor elk van de vijf thema’s. Wat is de invloed van familiebedrijven op het behalen van deze Nederlandse doelstellingen?

Klik hier voor het rapport